-4°

Nowa Ruda

Menu

Kanal RSS

 Reklama  
  WYBORY-2002: Andrzej Cyman - kandydat na burmistrza
Andrzej Cyman

data urodzenia: 28 sierpnia 1953 roku, miejsce urodzenia: Nowa Ruda

miejsce zamieszkania: Nowa Ruda, Rynek 22/3

wyksztacenie: wysze - inynier budownictwa ldowego

- Szkoa Podstawowa Nr 1 w Nowej Rudzie;

- Liceum Oglnoksztacce w Nowej Rudzie;

- Policealne Studium Zawodowe im. prof. Wacawa enczykowskiego w Kodzku;

- Politechnika Wrocawska Wydzia Budownictwa Ldowego;

doksztacanie:

- Uprawnienia budowlane ANF 2/104/82 z 15.grudnia 1982 roku w zakresie budownictwa drogowego;

- Uprawnienia budowlane Nr UAN.VI-f/3/249/88 z 21.marca 1989 roku w zakresie budownictwa oglnego;

- Podyplomowe Studia Rzeczoznawcw Majtkowych we Wrocawiu 1999/2000.

- Licencjonowany Zarzdca Nieruchomociami - Licencja Nr 1000 z 30.maja 2000 roku;

aktualne miejsce pracy: Zakad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie. Zajmowane stanowisko: Z-ca Dyrektora

wczeniejsze miejsca pracy:

- Miejska Suba Drogowa w Nowej Rudzie (pracownik fizyczny, majster robt drogowych) od 2.padziernika 1972 roku a po reorganizacji w PGKiM Nowa Ruda (majster ZDM, Kierownik Dziau Urzdze Komunalnych) do 28.lutego 1983 roku;

- Spdzielnia Prefabrykat w Dobrzanach (Szef produkcji) 1983 rok;

- Zrzeszenie Transportu Prywatnego (kierowca TO Nowa Ruda 99) w latach 19831987;

- PGKiM Nowa Ruda (z-c Dyrektora ds. gospodarki mieszkaniowej) od 3.lutego 1987 roku;

- ZGKiM Nowa Ruda (Dyrektor Naczelny) od 1.marca 1992 roku;

- Urzd Miejski Nowa Ruda (Burmistrz Miasta Nowa Ruda) od 12.lipca 1994 roku do 18.listopada 1998 roku;

- ZGKiM Nowa Ruda (Z-ca Dyrektora) od 19.listopada 1998 roku do chwili obecnej.

stan cywilny: onaty od 27 lat; imi wspmaonka: Maria Jolanta, zawd: pielgniarka dyplomowana pracuje w SP ZOZ Nowa Ruda

dzieci:

- Agnieszka ur. 9. marca 1976 roku (zamna z Robertem Kum) po ukoczeniu Politechniki Wrocawskiej Wydzia Budownictwa pracuje w GDDPiA Oddzia we Wrocawiu;

- Pawe ur. 16. padziernika 1978 roku (onaty z Kamil Patrycj - studentk IV roku UW Wydzia Prawa Administracyjnego) student III roku Uniwersytetu Wrocawskiego Wydzia Prawa Administracyjnego, pracuje w PUP Filia Nowa Ruda Oddzia Radkw; Wnuczka – Kaja 3,5 roku.

dotychczasowa praca spoeczna:

- Prowadzcy odbudow Kaplicy Loretaskiej w Nowej Rudzie w ramach Fundacji Odnowy Ziemi Noworudzkiej(1993-1994);

- Radny Rady Miejskiej Nowa Ruda w latach 1994 – 1998;

- Sekretarz Stowarzyszenia Wjtw, Burmistrzw i Prezydentw Wojewdztwa Wabrzyskiego (1996-1998);

- Czonek Stowarzyszenia “Laparoskop” oraz inicjator rozbudowy szpitala w Nowej Rudzie (Oddzia wewntrzny “B”);

- Czonek Rady Klubu “Piast” Nowa Ruda (1994-1999);

- Czonek Rady Zatrudnienia przy Urzdzie Rejonowym w Kodzku (1994-1998);

- Przewodniczcy Rady Nadzorczej ARR “Agroreg” S.A. w Nowej Rudzie w latach 1994-1998;

- Z-ca Przewodniczcego Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gr Sowich;

- Czonek Rady Nadzorczej ZWiK Sp. z o.o. w Nowej Rudzie;

- Autor porozumienia komunalnego z Gmin Wiejsk Nowa Ruda w sprawie ZGKiM Nowa Ruda;

- Wspautor Porozumienia Noworudzko - Radkowskiego;

- Wspautor kilku uchwa Rady Miejskiej w Nowej Rudzie oraz Rady Gminy Nowa Ruda (m.in. uchwaa w sprawie zasad sprzeday lokali, uchwaa w sprawie zasad gospodarowania lokalami uytkowymi, uchwaa w sprawie czynszw za lokale mieszkalne);

- Czonek Prezydium opracowujcego “Kontrakt dla gmin grniczych”.

aktualna praca spoeczna:

- Radny Rady Miejskiej Nowa Ruda (od 1998 roku – czonek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Gospodarczej);

- Wspautor kilku uchwa Rady Miejskiej w Nowej Rudzie oraz Rady Gminy Nowa Ruda (m.in. uchwaa w sprawie gospodarowania gminnym zasobem komunalnym, uchwaa w sprawie polityki czynszowej czy te uchwaa w sprawie likwidacji azbestu z zabudowy miasta i gminy Nowa Ruda);

- Autor programu „Odpracuj czynsz”;

- Czonek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Laparoskop”;

- Wspzaoyciel Komitetu Wyborczego „Nasze Miasto”.

hobby:

- sport: pika nona - regularnie od kilkunastu lat trenuje w druynie Old Boys. Brzowy medalista Mistrzostw Polski Pracownikw Samorzdowych w Halowej Pice Nonej w Brennej (maj 2002 rok);

- sport: rajdy samochodowe – dwukrotny zwycizca Rajdw Samochodowych Wjtw, Burmistrzw i Prezydentw Wojewdztwa Wabrzyskiego;

- Internet;

- Polityka.Nie jestem osob, ktra rzuca sowa na wiatr. Jestem gwarantem realizacji Programu Wyborczego Komitetu Wyborczego „Nasze Miasto”. Potwierdziem to dotychczasow prac. Bardzo dobrze porozumiewam si z ludmi w jzyku polskim, umiem sucha i wyciga wnioski. Nie musz si uczy samorzdu bo pracuj w nim co najmniej od kilkunastu lat.

W okresie mojej pracy w zakadzie jak rwnie w czasie sprawowania funkcji Burmistrza Miasta Nowa Ruda (1994-1998) rozpoczem lub kontynuowaem wiele przedsiwzi niezbdnych naszemu miastu:

- ju w latach 1992-1993 byem autorem pierwszych w miecie kotowni ekologicznych na olej opaowy (widnicka 18, 19, 22; Rynek 8 i Pisudskiego 4) a nastpnie inicjatorem programu „Likwidacja niskiej emisji” finansowanego przy duym wspudziale finansowym Ekofunduszu (lata 1998-2002). Program ten da moliwo zmiany sposobu ogrzewania z tradycyjnego (wgiel, koks) na gaz w dwudziestu kilku kotowniach. W chwili obecnej program jest na ukoczeniu;

- doprowadziem do zagospodarowania pustych i zdewastowanych obiektw komunalnych, w ktrych powstay i do dnia dzisiejszego istniej zakady pracy, jak byy obiekt rzeni PSS przy ul. Fredry (obecnie „PONEFA”), byy obiekt „Ruch-u” przy ul. Boh.Getta 6c (obecnie „EVITA”), byy biurowiec PSS a pniej zdewastowany przez Krlewsk Szko Sztuk Piknych obiekt przy ul. Kolejowej (obecnie MOPS, Wydzia Komunikacji i Geodezja); byy obiekt ZPJ przy ul. widnickiej 20 (obecnie firma „BEST”), bya cegielnia w Supcu (obecnie firma „Kilian”), bya baza transportu WPHW (obecnie „Euro-Auto”); bya baza PSS (aktualnie trwa budowa nowoczesnej stranicy dla JRG Pastwowej Stray Poarnej); obiekty po stolarni przy ul. Spacerowej 15a (aktualnie „Matplast”), byy kociek ewangelicki a pniej sklep elazny GS-u przy ul. Kolejowej (sprzedany za 1 z + VAT i odremontowany przez miejscow parafi dziki charyzmie ksidza dziekana Jerzego Kosa – obecnie koci pw. Boego Ciaa), bya stolarnia PSS przy ul. Kolejowej (obecnie drugi budynek Urzdu Skarbowego), waga wglowa w Supcu (firma „Zrb”), na byej bazie PSS przy ul. Pisudskiego 14 powstaje nowa stranica JRG Pastwowej Stray Poarnej, bya wytwrnia wd PSS przy ul.Pisudskiego 15 (obecnie hurtownia MKE), odzyskalimy w zamian za zalegoci podatkowe obiekty „Transgru” (dziki wydatnej pomocy Pana Ryszarda Najsznerskiego) a nastpnie zamienilimy pusty obiekt na Hotel „Nowa Ruda” wraz z wyposaeniem. W tym pustym obiekcie powsta nowy zakad pracy „ExTraCo”;

- w okresie mojej kadencji zosta rozwizany problem zimnej wody (przypomnijmy sobie racjonowanie wody po kilka godzin dziennie, zwaszcza na Osiedlu Piastowskim i osiedlach supieckich);

- rozwizany zosta rwnie problem telekomunikacji (jeszcze w lipcu 1994 roku zamawiao si rozmowy przez midzymiastow);

- byem wsptwrc (z Januszem Siemiecem i Jerzym Dudzikiem) Wabrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podstrefa w Nowej Rudzie;

- w dzielnicy Supiec na najwikszym skrzyowaniu zaistniaa sygnalizacja wietlna;

- powstaa „Strategia rozwoju trzech gmin noworudzko - radkowskich”;

- stara cz miasta (Szpitalna, Kracowa, Kociuszki, Jeziorna, ukowa, Wska, Podjazdowa, Rynek, Kolejowa oraz czciowo Cmentarna, Pisudskiego, Armii Krajowej, Bohaterw Getta) zostaa uzbrojona w sie gazow (3.186 mb gazocigu) przede wszystkim dla celw grzewczych. W chwili obecnej w kilkunastu lokalach mieszkalnych i uytkowych funkcjonuje ogrzewanie gazowe;

- wprowadziem internet do Urzdu Miasta, doposayem wydziay w sprzt komputerowy i kserokopiarki, rozbudowaem sie komputerow, poprawiem warunki pracy wydziaw i obsugi interesantw m.in. przez stworzenie Biura Obsugi Samorzdu (po sklepie zielarskim w budynku Rynek 11), przeniesienie Wydziau Mienia Komunalnego i Rolnictwa, wykonanie toalet w Ratuszu, kapitalny remont Sali lubw;

- zbudowalimy 3.618 mb kolektorw sanitarnych (uoono kolektory w ulicach: Cmentarna, Plac Grunwaldzki, Cicha, Srebrna, Zota, Soneczna, Niepodlegoci, Kwiatkowskiego, Kwiatowa, Parkowa);

- po weryfikacji wielkoci oczyszczalni ciekw w cinawce Dolnej z 12.000 m3/dob na 6.000 m3/dob zintensyfikowalimy roboty budowlane. Na koniec roku 1998 stan zaawansowania caej inwestycji wynosi 70% i zakoczono I etap kolektora z pozyskanego 1.000.000 z z Fundacji Wsppracy Polsko – Niemieckiej a take byy prowadzone ju przygotowania do uruchomienia rodkw finansowych przyznanych przez Fundacj PHARE CROSBORDER przeznaczonych na budow drugiego etapu kolektora sanitarnego cinawka rednia – Wodowice o dugoci 5.220 mb ( warto dotacji 5.266.800 z);

- rozpoczta zostaa rozbudowa wysypiska nieczystoci staych przy ul. Niepodlegoci (rowy opaskowe, ogrodzenie, zalesienie strefy ochronnej, droga zjazdowa);

- rozpoczta zostaa budowa basenu krytego wraz z cznikiem na terenie Orodka Sportowo-Rekreacyjnego w Supcu z dofinansowaniem z UKFiT w Warszawie. Wykonano na obiekcie trybuny, drog dojazdow od strony ul. Kombatantw, parking, bieni, ogrodzenie boiska, doprowadzono now nitk rurocigu ciepowniczego, powsta stan surowy cznika. Uruchomiono kawiarni „Sportowa”;

- zakupiono grunty w gminie Walim (enklawa miasta), na ktrych ustawiono wycig narciarski zarzdzany przez KS „Piast” Nowa Ruda;

- miasto nawizao wspprac partnersk z Wallers – Arenberg we Francji. Rozpoczlimy kontakty z okrgiem Bolsover (Wielka Brytania). Nowa Ruda przystpia do Zwizku Miast Polskich. Utrzymywano kontakty z pozostaymi miastami partnerskimi Bromov (Czechy) i Castrop Rauxell (Niemcy);

- prowadzilimy promocj miasta w wielu dziedzinach. Jako jedni z pierwszych w byym wojewdztwie zaczlimy wydawa kalendarze cienne z widokami miasta i okolic, zorganizowalimy zakoczenie Jubileuszowego 50.Wycigu Pokoju (najwikszej imprezy sportowej w historii miasta), w roku 1995 nasz rynek wygra oglnopolski konkurs „Rynek turystyczny w Polsce”, Midzynarodowe Noworudzkie Spotkania z Folklorem zapracoway na certyfikat CIOFF, Dni Nowej Rudy stay si prawdziwym witem miasta, wydano kilka folderw miasta;

- rozpoczlimy przygotowania do zaoenia Towarzystwa Budownictwa Spoecznego. W maju 1998 roku Rada Miejska podja Uchwa w sprawie projektu umowy spki, rozpoczlimy procedur rejestracyjn i zlecono wykonanie dokumentacji na dwa budynki przy ul. Bohaterw Getta 1a i przy ul. Kolejowej;

- jako jeden z pierwszych Przewodniczcych Zarzdu w wojewdztwie wabrzyskim podjem decyzje o naliczaniu opat za pozwolenia na sprzeda alkoholu. Pozwolio to na dofinansowanie godzin pozalekcyjnych, doywianie dzieci z rodzin najuboszych, dofinansowanie zielonych szk i innych form wypoczynku dzieci i modziey;

- wykonalimy remont kapitalny ulicy Podjazdowej (deptaka handlowego miasta), drog do cmentarza od strony ul. Cmentarnej (z apaczem rumoszu), ul. Stara Droga, parkingi przy cmentarzu od ul. Cmentarnej, z kostki na ul. Cmentarnej, mury oporowe potoku Woliborka, mosty na Woliborce;

- dziki staej wsppracy z kierownictwem likwidowanej kopalni uzyskiwalimy w ramach kompensaty zaduenia z tytuu podatku od nieruchomoci i opaty eksploatacyjnej w postaci opau (wgiel i koks), kamienia drogowego, nieruchomoci, usug budowlanych, usug ciepowniczych itp.;

- w naszym wielopoziomowym miecie zaczlimy remontowa mury oporowe oraz schody z wykorzystaniem miejscowego materiay (czerwony piaskowiec);

- w roku 1998 przystpilimy do wymiany opraw owietleniowych na energooszczdne (na ul. Piastw i w Rynku) z zastosowaniem opraw typu – Malaga;

- dokoczylimy gazyfikacj Osiedla Waryskiego (sie gazowa redniego cinienia 1100,0 mb), wykonalimy nawierzchnie m.in. ulicy Prusa, Bema, Harcerskiej, Rycerskiej i cz Broniewskiego;

- tworzylimy w ramach robt publicznych i interwencyjnych prawie 100. sezonowych miejsc pracy. Ludzie ci byli zatrudnieni w zieleni miejskiej, w lesie komunalnym, przy renowacji roww odwadniajcych i przepustw, przy budowie murw oporowych i schodw, przy rozbirkach, przy sprztaniu miasta oraz przy wszystkich inwestycjach komunalnych;

- byem wspinicjatorem rozbudowy szpitala (oddzia wewntrzny „B’) i wspzaoycielem Stowarzyszenia „Laparoskop”. Dofinansowywalimy sub zdrowia przez przekazywanie opau, sfinansowanie rurocigu gazowego do kotowni szpitalnej, sfinansowanie klimatyzatora na sali operacyjnej, pomoc przy remontach i wyposaeniu poszczeglnych oddziaw;

- inwestowalimy w dzieci i modzie czego dowodem byo stae znaczce dofinansowanie budetu owiaty (subwencja nigdy nie zapewniaa prawidowego funkcjonowania szk). Dofinansowalimy nauk jzykw obcych w LO Nowa Ruda, Noworudzkie Stowarzyszenie Osb Niepenosprawnych, Towarzystwo Przyjaci Dzieci, ZHP, wietlice „Mira”, pkolonie na Grze Wszystkich witych i wiele innych organizacji organizujcych wypoczynek dzieci;

- doprowadzilimy energi elektryczn i wodocig na Gr Wszystkich witych. Pomagalimy rzeczowo (materiay) przy odbudowie kocika i budowie drogi;

- doprowadziem do uregulowania statusu prawnego budynku przy ul. Armii Krajowej 15 w Nowej Rudzie bdcym siedzib ARR „Agroreg” S.A. w Nowej Rudzie jak rwnie podniesienia kapitau spki. Pomagaem przy pozyskiwaniu dotacji na remont budynku (stropy, dach, elewacja, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja co i kotownia), budow parkingw i stacji transformatorowej;

- przekonaem Rad Miejsk o potrzebie podjcia ryzyka i udzielenia poyczki Zakadom Przemysu Odzieowego „Rafio” na odkupienie budynku przy ul. Przechodniej od „Mody Polskiej” we Wrocawiu. Celem nadrzdnym byo zachowanie istniejcych miejsc pracy;

- wspomagalimy finansowo i rzeczowo szkoy ponadpodstawowe, szko specjaln, Komitet Organizacyjny Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrzecijaskiej, kluby sportowe w miecie, Zwizek Niewidomych, Zwizki Kombatantw, Diabetykw, Niewidomych, Sybirakw czy te Federacj Konsumentw;

To wszystko a take wiele innych przedsiwzi zostao wykonanych pod moim przewodnictwem ale sam bym tego nie dokona, gdybym nie mg polega na najbliszych wsppracownikach, gdyby nie byo poprawnej wsppracy z Radnymi II kadencji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie. Mam wielk satysfakcj, e wszystko byo robione dla naszego miasta, dla naszych mieszkacw a nastpcy nie zaprzepacili szansy i dokoczyli to czego nie mona byo dokona w czteroletniej kadencji.

W okresie kadencji 1994 – 1998 miasto odwiedzio wiele znaczcych osobistoci wiata polityki, dziki ktrym mona byo rozpocz inwestycj lub stworzy warunki do inwestowania.

Andrzej Cymanbezpatny tekst wyborczy KWW „Nasze Miasto” (www.naszemiasto.ng.pl)« Powrt | Dodano: 2002-09-22 | Komentarzy: 1 | Odson: 3374 |  | Drukuj

Komentarze:
CYNIK!!!!!!
CWANIACZEK
2013-10-13, 22:49:32 |  "wielbici ele".. |  Zgo naduycie

Haso:
Autor:

Komentarz: /400 max

Info Redakcja wortalu www.nowaruda.info owiadcza, e nie odpowiada za tre komentarzy do zamieszczanych artykuw. Za owe treci odpowiadaj ich autorzy. Zabrania si umieszczania treci nawoujcych do przemocy, nienawici, nietolerancji, jak i treci obraliwych wobec Uytkownikw wortalu lub innych osb. Komentarze uznane za obraliwe lub przekraczajce granice tolerancji bd usunite bez poinformowania o tym autorw !!!

Menu

Noworudzianin
Grudzie 2023
N Pn Wt r Cz Pt S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

 AGROTURYSTYKA
Jan
Cena: od 15 do 25

donate

Dotacje w Bitcoin

  ^Top^

Strona zgodna z HTML 4.01   Korzysta z Apache   Korzysta z MySQL   Korzysta z PHP   Najlepiej czytaj w Firefox  
Wszelkie prawa zastrze�one (c) Nowa Ruda 2002-2006 Kamil Kobak
Aby lepiej ogl�da� wci�nij F11     www.nowaruda.info