7°

Nowa Ruda

Menu

Kanal RSS

 Reklama  
  LISTY: Konkurs dla dziennikarzy
Senat RP ogosi rok 2010 Rokiem Demokracji Lokalnej. Od dwudziestu lat jestemy wiadkami odywania wizi lokalnych i regionalnych. Cho yjemy w globalnej wiosce jestemy zwizani z miejscem urodzenia, edukacji, zamieszkania, pracy. Nasz Ma Ojczyzn czsto obdarzamy sentymentem. rdem siy Maych Ojczyzn s samorzdy lokalne i regionalne, przywracane obywatelom od 1990 roku. Ich aktywno jest przejawem determinacji Polakw w deniu do budowania demokratycznego ustroju, opartego na fundamentach spoeczestwa obywatelskiego. Utworzenie instytucji samorzdowych, a wic przekazanie wsplnotom lokalnym istotnych uprawnie przypisanych dotd urzdom centralnym – dao obywatelom wiar we wasne siy oraz moliwoci wpywania na rozwj ich Maych Ojczyzn.
Odtworzenie samorzdu gminnego i powiatowego oraz powoanie samorzdw wojewdzkich wywoao niespotykane wczeniej zaangaowanie spoeczestwa w ksztatowanie i rozwj ich Maych Ojczyzn. Dziki temu moliwy okaza si sukces odrodzonego samorzdu, ktry sta si oparciem spoeczestwa obywatelskiego w Polsce. Osignicia terytorialnych wsplnot samorzdowych w dziedzinie tworzenia wizi spoecznych i odrabiania cywilizacyjnych zaniedba okazay si szczeglnym wkadem w budow nowego adu demokratycznego Rzeczypospolitej Polskiej.
Czonkostwo Polski w Unii Europejskiej stworzyo Polakom przebywajcym czasowo w krajach Unii moliwo pracy w samorzdach lokalnych. Polacy mog wybiera i by wybierani do lokalnych wadz. Przywilej ten pozwala uczy si demokracji lokalnej, ale te aktywnie w niej bra udzia.
W zwizku z uchwa Senatu RP o ogoszeniu roku 2010 ROKIEM DEMOKRACJI LOKALNEJ Kancelaria Senatu ogasza konkurs o Nagrod Marszaka Senatu RP pt.: Maa ojczyzna – to przestrze, ktr ksztatujemy i ktra nas uksztatowaa.
Celem konkursu jest pokazanie moliwoci wpywania na otaczajcy wiat i rodowisko poprzez zaangaowanie si obywateli w dziaalno samorzdow. Chodzi o pokazanie jak ludzie organizujc si i dziaajc na rzecz okrelonej wsplnoty przeciwdziaaj apatii, bezradnoci, zmieniaj swoje rodowisko, poprawiaj warunki ycia i pracy, potrafi mobilizowa innych wok wytyczonych celw. Dotyczy to zarwno odrodzonych samorzdw w Polsce, ale take wczenia si obywateli polskich w dziaalno na rzecz lokalnych spoecznoci poza granicami kraju w pastwach Unii Europejskiej a take w innych krajach, w ktrych yj i pracuj Polacy.
Autorzy najlepszych prac otrzymaj nagrody pienine i dyplomy uznania.
W konkursie mog wzi udzia dziennikarze mediw polskich i polonijnych (prasy, radia, telewizji, portali internetowych). Warunkiem udziau w konkursie jest opublikowanie materiau dziennikarskiego lub wyemitowanie programu od pocztku 2010 roku do 15 sierpnia 2010 roku i przesanie tych materiaw do 25 sierpnia 2010 roku na adres:
Gabinet Marszaka Senatu, Kancelaria Senatu,pok.209, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs dla dziennikarzy”
Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania si z regulaminem konkursu na stronach internetowych Senatu: Senat.gov.pl
Regulamin Konkursu dla dziennikarzy o nagrod Marszaka Senatu RP na publikacje zwizane z ogoszeniem przez Senat RP Roku 2010 Rokiem Demokracji Lokalnej „Maa Ojczyzna to przestrze, ktr ksztatujemy i ktra nas uksztatowaa”
1
Celem konkursu jest pokazanie moliwoci wpywania na otaczajcy nas wiat i rodowisko poprzez zaangaowanie si obywateli w dziaalno samorzdow. Chodzi o pokazanie jak ludzie organizujc si i dziaajc na rzecz okrelonej wsplnoty sprzeciwiaj si apatii, bezradnoci, zmieniaj swoje rodowisko, poprawiaj warunki ycia i pracy, potrafi mobilizowa innych wok wytyczonych celw. Dotyczy to zarwno odrodzonych samorzdw w Polsce, ale take wczenia si obywateli polskich w dziaalno na rzecz lokalnych spoecznoci poza granicami kraju w pastwach Unii Europejskiej, a take innych krajach, w ktrych yj i pracuj Polacy.
2
W konkursie mog wzi udzia dziennikarze pracujcy w krajowych i polonijnych gazetach i w czasopismach, rozgoniach radiowych i telewizyjnych, internetowych portalach realizujcych programy dla Polonii, a take wsppracownicy tych redakcji.
3
Warunkiem udziau w konkursie jest opublikowanie pracy lub wyemitowanie programu od pocztku 2010 r. do 15 sierpnia 2010 r i przesanie dwch kopii pod adresem organizatora do 15 sierpnia br. Ogoszenie wynikw i rozdanie nagrd nastpi w trakcie XVIII wiatowego Forum Mediw Polonijnych 14 wrzenia 2010 r w Poznaniu.
Prace powinny odpowiada nastpujcym kryteriom:
a) tre publikacji powinna by zgodna z celem konkursu,
b) forma pracy dowolna (esej, rozprawka, reporta, wywiad),
c) kopie tekstw prasowych, audycji radiowych lub programw telewizyjnych powinny by opatrzone pseudonimem, a dane autora umieszczone w osobnej kopercie, znajdujcej si w przesyce,
d) prace mog skada dziennikarze (autorzy) lub redakcje,
e) prace powinny by opublikowane w jzyku polskim,
f) jeli jeden autor chce przesa wicej prac konkursowych, kada musi by opatrzona odrbnym pseudonimem i nadej w odrbnej przesyce,
g) prace oceni Kapitua konkursu zoona z przedstawicieli rodowiska jzykoznawcw, dziennikarzy, senatorw.
4
Nagrody:
- I nagroda – 6000 z
- II nagroda – 4000 z
- III nagroda - 3000 z
- Wyrnienia (2) x1000 z

Kapitua ma prawo do innego podziau nagrd, w zalenoci od jakoci, iloci i rodzaju nadesanych prac konkursowych.
Prace naley przesa na adres:

Kancelaria Senatu
Gabinet Marszaka - pok.209,
ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Konkurs dla dziennikarzy”

« Powrt | Dodano: 2010-03-08 | Komentarzy: 1 | Odson: 2350 |  o | Drukuj

Komentarze:
W roku 1138 na mocy Testamentu Krzywoustego terytorium Polski podzielone zostao na 5 dzielnic.
W roku 1990 na mocy ustawy samorzdowej terytorium Polski
podzielone zostao na ponad dwa tysice gmin
Decentralizacja wadzy zwierzchniej w roku 1138 doprowadzia do anarchii i likwidacji pastwa polskiego na 123 lata
Ustawa z 1990 w trybie expresowym zlikwidowaa Polsk teraz na zawsze ?


2010-03-09, 10:01:57 |  historyk |  Zgo naduycie

Haso:
Autor:

Komentarz: /400 max

Info Redakcja wortalu www.nowaruda.info owiadcza, e nie odpowiada za tre komentarzy do zamieszczanych artykuw. Za owe treci odpowiadaj ich autorzy. Zabrania si umieszczania treci nawoujcych do przemocy, nienawici, nietolerancji, jak i treci obraliwych wobec Uytkownikw wortalu lub innych osb. Komentarze uznane za obraliwe lub przekraczajce granice tolerancji bd usunite bez poinformowania o tym autorw !!!

Menu

Noworudzianin
Marzec 2023
N Pn Wt r Cz Pt S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 HOTEL
Hotel "BORYS"
Cena: od 80 do 240

donate

Dotacje w Bitcoin

  ^Top^

Strona zgodna z HTML 4.01   Korzysta z Apache   Korzysta z MySQL   Korzysta z PHP   Najlepiej czytaj w Firefox  
Wszelkie prawa zastrze�one (c) Nowa Ruda 2002-2006 Kamil Kobak
Aby lepiej ogl�da� wci�nij F11     www.nowaruda.info