-5°

Nowa Ruda

Menu

Kanal RSS

 Reklama  
Kategoria: literatura
  IX Oglnopolski Konkurs Poetycki im. Z. Krukowskiego
kliknij tu Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie ogasza IX Oglnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego

Do 15 marca 2023 r. naley wysa zestaw piciu wierszy oznaczonych godem na adres: dyrektor@biblioteka.nowaruda.pl.

E-mail z zestawem wierszy powinien zawiera nastpujce dane: imi i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu. Honorowane bd tylko prace nadesane w jednym pliku tekstowym, w formacie elektronicznym (.doc, .rtf, .txt, .odt, .pdf) Nadesane utwory nie mog by publikowane i nagradzane w innych konkursach.

Jeden autor moe wysa jeden zestaw.

Przesanie prac konkursowych oznacza zgod autora na:

upublicznienie danych osobowych (imienia, nazwiska, miejscowoci),
nieodpatne wykorzystanie wierszy napisanych przez autorw w pokonkursowej antologii, prasie lokalnej bd na stronie internetowej organizatora,
publikacj zdj przedstawiajcych uczestnikw konkursu,
gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestnikw do potrzeb konkursowych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za ewentualne roszczenia osb trzecich z tytuu amania praw autorskich.

Jury po przewodnictwem Karola Maliszewskiego przyzna nagrody w wysokoci:
I – 1500 z,
II – 1000 z,
III – 500 z.

Moliwy jest inny podzia nagrd.

Warunkiem odebrania nagrody jest osobisty udzia w imprezie finaowej. W przeciwnym razie nagroda pozostaje wyrnieniem honorowym. Ponadto przewiduje si wyrnienia honorowe w postaci druku w antologii towarzyszcej imprezie.

Wyniki konkursu zostan opublikowane w prasie i Internecie. Uroczyste wrczenie nagrd odbdzie si w maju 2023 r. Laureaci zostan zawiadomieni o terminie wrczenia dwa tygodnie przed uroczystoci.

W przypadku koniecznoci odwoania konkursu odpowiednia informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora www.biblioteka.nowaruda.plwicej »
Dodano: 2023-01-16 | Komentarzy: 0 | Odson: 81 |  o
  XXX Noworudzkie Spotkania z Poezj
kliknij tu XXX Noworudzkie Spotkania z Poezj odbyy si 19.11.2022 r . w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowej Rudzie. Pierwszym punktem programu imprezy byo rozstrzygnicie VIII Oglnopolskiego Konkursu Poetyckiego imienia Zygmunta Krukowskiego. Nagrody laureatom (I nagroda: Dawid Zalewski z Velp (Holandia), II nagroda: Kamil Plich z Lubeki (Niemcy), III nagroda: Anna Rosoniec (Anna Wierzbicka) z Warszawy) wrczy Tomasz Kiliski, burmistrz Nowej Rudy. Nastpnie Karol Maliszewski rozmawia z gomi spotka: Agnieszk Kos i Dariuszem Pado. W czci muzycznej wystpi duet Oziu/Sosna w skadzie: Mariusz Orzechowski i Micha Sosna. W prezentacji antologii "Ucieszyo mnie ich zmartwychwstanie" wystpili: Tomasz Krasiski, Dawid Zalewski, Kamil Plich, Anna Rosoniec, Danuta Gralska-Nowak, Justyna Nawrocka, Irena Piekarz, Wiesawa Raczkiewicz, Bogusaw Michnik (przeczyta wiersz Z. Krukowskiego). Swoj twrczo zaprezentowali rwnie inni poeci obecni na spotkaniach: Antoni Matuszkiewicz, Roman Gileta, David Magen. Imprez zakoczya cz nieoficjalna, na ktrej uczestnicy zostali poczstowali okolicznociowym tortem...wicej »
Dodano: 2022-11-20 | Komentarzy: 0 | Odson: 200 |  o
  Konkurs Poetycki im. Krukowskiego rozstrzygnity!
kliknij tu VIII Oglnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego zosta rozstrzygnity!
Jury w skadzie: Karol Maliszewski, Bogusaw Michnik, Tomasz Leniowski na posiedzeniu w dniu 3 padziernika 2022 r. rozpatrzyo nadesane na konkurs utwory i po ich analizie postanowio przyzna nastpujce nagrody:
I NAGRODA: DAWID ZALEWSKI – godo Jesion, (Velp, Holandia) – 1.500 z
II NAGRODA: KAMIL PLICH – godo Bookoo Bucks, (Lubeka, Niemcy) – 1.000 z
III NAGRODA: ANNA WIERZBICKA – godo Ucho delfina, Warszawa – 500 z...wicej »
Dodano: 2022-10-09 | Komentarzy: 0 | Odson: 424 |  o
  Nowa ksika Karola Maliszewskiego
kliknij tu Nakadem Oficyny Atut z Wrocawia ukazaa si ksika Karola Maliszewskiego pt. „Jzyk w ogniu i inne metafory krytycznoliterackie”. Profesor dr hab. Pawe Prchniak w recenzji zauwaa: Karol Maliszewski napisa wan i potrzebn ksik o polskiej poezji najnowszej i o jej bezporednim przedpolu. Pokaza, e wiersze wci walcz i szukaj, e nadal bywaj wolne i potrafi dotkn prawdy, e nie wszystkie ton „w morzu gadulstwa i poetyckiej mowy zdobniczej ostatnich lat”. >>Jzyk w ogniu<< to rodzaj panoramy – aspektowej, unikajcej przetartych szlakw, krelonej z wyczuciem wagi tego, co le ulokowane, niewygodne, zepchnite na margines, usunite w cie. Jest to te panorama czytelniczych zaciekawie krytyka, jego spotka z czym poruszajcym i wanym, co odnalazo si w wierszach. W wierszach i w towarzyszcych im zapisach – esejach, notatkach, metaforach, ktre wierszom wychodz naprzeciw i mierz si z tym, co w nich nieoczywiste, niedajce spokoju. Bohaterowie ksiki: Anna Adamowicz, Tomasz Bk, Stanisaw Bere, Miosz Biedrzycki, Wojciech Bonowicz, Wojciech Boros, Wojciech Brzoska, Tadeusz Dbrowski, Micha Domagalski, Cezary Domarus, Izabela Fietkiewicz-Paszek, Micha Fostowicz, Juliusz Gabryel, Rafa Gawin, Konrad Gra, Piotr Janicki, Ewa Jarocka, Radosaw Jurczak, Bogusaw Kierc, Katarzyna Klakla, Jakub Kornhauser, Katarzyna Koy Kozielczyk, Damian Kowal, Jerzy Kronhold, Robert Krl, Joanna Lewandowska, Elbieta Lipiska, Jacek ukasiewicz, Bartomiej Majzel, Nina Manel, Piotr Matywiecki, Jacek Mczka, Anna Mochalska, Andrzej Niewiadomski, Marcin Ostrychacz, Edward Pasewicz, Anna Podczaszy, Pawe Podlipniak, Piotr Przybya, Jakub Pszoniak, Janusz Radwaski, Bianka Rolando, Tadeusz Rewicz, Robert Rybicki, Danuta Saul-Kawka, Patrycja Sikora, Adrian Sinkowski, Krzysztof Siwczyk, Rafa Skonieczny, Przemysaw Suchanecki, Katarzyna Szauliska, Krzysztof Szeremeta, Janusz Szuber, Katarzyna Szweda, Mirka Szychowiak, Radosaw Winiewski, Rafa Wojaczek, Bohdan Zadura.wicej »
Dodano: 2022-09-08 | Komentarzy: 0 | Odson: 414 |  o
  Rafa Rewicz napisa ksik o Nowej Rudzie
kliknij tu Nakadem Wydawnictwa j, Jacek Bierut ukazaa si ksika noworudzianina, Rafaa Rewicza pt. "Land". Mae grnicze niemieckie miasto Neurode z dnia na dzie zostaje polsk Now Rud. Na dworzec kolejowy przybywaj pierwsze transporty z polskimi osadnikami ze wschodu i z polskimi grnikami z Francji. Troje niemieckich nastolatkw staje si naocznymi wiadkami przemian zachodzcych w okolicy, ktr, jak im si wydawao, doskonale znali. Szybko si okazuje, e zmienia si nie tylko miasto, zmieniaj si przede wszystkim oni.wicej »
Dodano: 2022-08-28 | Komentarzy: 0 | Odson: 591 |  o
  Nowa ksika Karola Maliszewskiego
kliknij tu Nakadem Wydawnictwa Warstwy z Wrocawia ukazaa si nowa ksika poetycka Karola Maliszewskiego pt. "Silnik na trawie", ktra podzielona jest na dwie czci – pierwsz, minimalistyczn, oszczdn w formie, i drug, momentami wrcz wpadajca w proz poetyck. Skadaj si one na opowie o czowieku, konwencjach komunikacyjnych, zalenociach, tych midzy ludmi, ale te midzy czowiekiem a przyrod czy literatur...wicej »
Dodano: 2022-07-11 | Komentarzy: 0 | Odson: 584 |  o
  VIII Oglnopolski Konkurs Poetycki im. Z. Krukowskiego
kliknij tu MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NOWEJ RUDZIE ogasza
VIII Oglnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego
Do 31 sierpnia 2022 r. naley wysa zestaw piciu wierszy oznaczonych godem na adres:
dyrektor@biblioteka.nowaruda.pl
E-mail z zestawem wierszy powinien zawiera nastpujce dane: imi i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu.
Honorowane bd tylko prace nadesane w jednym pliku tekstowym, w formacie elektronicznym (.doc, .rtf, .txt, .odt, .pdf)
Nadesane utwory nie mog by publikowane i nagradzane w innych konkursach.
Jeden autor moe wysa jeden zestaw.
Przesanie prac konkursowych oznacza zgod autora na: * upublicznienie danych osobowych (imienia, nazwiska, miejscowoci), * nieodpatne wykorzystanie wierszy napisanych przez autorw w pokonkursowej
antologii, prasie lokalnej bd na stronie internetowej organizatora, * publikacj zdj przedstawiajcych uczestnikw konkursu, * gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestnikw do potrzeb
konkursowych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za ewentualne roszczenia osb trzecich z tytuu amania praw autorskich.
Jury po przewodnictwem Karola Maliszewskiego przyzna nagrody w wysokoci:
I – 1500 z, II – 1000 z, III – 500 z.
Moliwy jest inny podzia nagrd.
Warunkiem odebrania nagrody jest osobisty udzia w imprezie finaowej.
W przeciwnym razie nagroda pozostaje wyrnieniem honorowym.
Ponadto przewiduje si wyrnienia honorowe w postaci druku w antologii
towarzyszcej imprezie.
Wyniki konkursu zostan opublikowane w prasie i Internecie.
Uroczyste wrczenie nagrd odbdzie si do koca 2022 r. Laureaci zostan
zawiadomieni o terminie wrczenia dwa tygodnie przed uroczystoci.
W przypadku koniecznoci odwoania konkursu odpowiednia informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora www.biblioteka.nowaruda.pl ...wicej »
Dodano: 2022-06-27 | Komentarzy: 0 | Odson: 1199 |  o
  VII Konkurs Krukowskiego rozstrzygnity
kliknij tu VII Oglnopolski Konkurs Poetycki im. Z. Krukowskiego rozstrzygnity!
Na konkurs nadesano 149 zestaww wierszy.
Jury w skadzie: Karol Maliszewski, Bogusaw Michnik, Tomasz Leniowski, na posiedzeniu, w dniu 10 listopada 2021 roku rozpatrzyo nadesane na konkurs utwory i po ich analizie postanowio przyzna nastpujce nagrody:
I NAGRODA: Radek MEDARD (godo: Mediterrani) z Krakowa – 1.500 z
II NAGRODA: Tomasz SMOGR (Halibut) z Kodzka – 1.000 z
III NAGRODA: Agnieszka AUGUST-ZARBSKA (Casillero del Diablo) z Wrocawia – 500 z
Wiersze laureatw i wyrnionych autorw znajd si w przygotowywanej antologii pokonkursowej pt. "piewa piosenki na ulicy"...wicej »
Dodano: 2021-11-18 | Komentarzy: 0 | Odson: 978 |  o
  Nowa ksika K. Maliszewskiego
kliknij tu Nakadem wydawnictwa J Jacka Bieruta ukazaa si ksika prozatorska Karola Maliszewskiego pt. Szpok. Prby". "Maliszewski w Szpoku. Prbach eksperymentuje z pojciem sylwicznoci [teksty zapisywane „na gorco” i wyrniajce si rnorodn tematyk], poszerzajc je o gr tosamoci bohatera i autora. Jakby dzieo literackie miao by dokumentem, zapisem procesu wyaniania si postaci. I obserwowaniem starcia piszcego i pisanego z ca konsekwencj poraki obu, czyli wiadomoci umownoci procesu tworzenia prawdy o bohaterze i jego yciu" - czytamy na stronie wydawnictwa.
A kiedy wybra si z Lucyn na wystp miejscowego koa literackiego. Starsze panie czytay swoje wspomnienia, modzie bluzgaa w gniewnych, zbuntowanych, wierszach. Zastanawia si, czy pojawi si kto, kto uratuje tak zwany zoty rodek [...] Tutejsze ycie literackie rozgrywao si pomidzy dwiema skrajnociami, a kto, kto by je pogodzi nie uczszcza na spotkania klubu.wicej »
Dodano: 2021-10-19 | Komentarzy: 0 | Odson: 947 |  o
  Banie i legendy Karola Maliszewskiego
kliknij tu Nakadem wydawnictwa Pasae z Krakowa ukazaa si ksika Karola Maliszewskiego pt. Czarownica nad Wodzic. Banie i legendy z Nowej Rudy i okolic. Opowie ilustrowana pracami Tatiany Tokarczuk. Olga Tokarczuk w rekomendacji na okadce ksiki napisaa: Autor dedykuje te banie bardzo skromnie swoim dzieciom i wnukom, ale jestem pewna, e bd szeroko czytane nie tylko przez mieszkacw Nowej Rudy i mionikw regionu. Gdyby kade miejsce miao szczcie mie takiego wasnego baniotwrc, wiat byby lepszy.
Spotkanie z okazji wydania ksiki poprowadzone przez prof. Gabriel Matuszek-Stec (UJ), Agat Patralsk Obarewicz i Mirosaw Szychowiak odbyo si 3.05.2021 r. w Domu Pracy Twrczej u Hrabiny Ornamental Farm w Bukowcu.
Legendy mona naby w biurze Informacji Turystycznej w Nowej Rudzie (Rynek 2), w ksigarni przy ul. Piastw 7 oraz w Internecie.wicej »
Dodano: 2021-05-04 | Komentarzy: 0 | Odson: 2759 |  o

Menu

Noworudzianin
Luty 2023
N Pn Wt r Cz Pt S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

 DOMEK
Domek Myliwski
Cena: 50

donate

Dotacje w Bitcoin

  ^Top^

Strona zgodna z HTML 4.01   Korzysta z Apache   Korzysta z MySQL   Korzysta z PHP   Najlepiej czytaj w Firefox  
Wszelkie prawa zastrze�one (c) Nowa Ruda 2002-2006 Kamil Kobak
Aby lepiej ogl�da� wci�nij F11     www.nowaruda.info