10°

Nowa Ruda

Menu

Kanal RSS

 Reklama  
Kategoria: literatura
  VII Konkurs Krukowskiego rozstrzygnity
kliknij tu VII Oglnopolski Konkurs Poetycki im. Z. Krukowskiego rozstrzygnity!
Na konkurs nadesano 149 zestaww wierszy.
Jury w skadzie: Karol Maliszewski, Bogusaw Michnik, Tomasz Leniowski, na posiedzeniu, w dniu 10 listopada 2021 roku rozpatrzyo nadesane na konkurs utwory i po ich analizie postanowio przyzna nastpujce nagrody:
I NAGRODA: Radek MEDARD (godo: Mediterrani) z Krakowa – 1.500 z
II NAGRODA: Tomasz SMOGR (Halibut) z Kodzka – 1.000 z
III NAGRODA: Agnieszka AUGUST-ZARBSKA (Casillero del Diablo) z Wrocawia – 500 z
Wiersze laureatw i wyrnionych autorw znajd si w przygotowywanej antologii pokonkursowej pt. "piewa piosenki na ulicy"...wicej »
Dodano: 2021-11-18 | Komentarzy: 0 | Odson: 1044 |  o
  Nowa ksika K. Maliszewskiego
kliknij tu Nakadem wydawnictwa J Jacka Bieruta ukazaa si ksika prozatorska Karola Maliszewskiego pt. Szpok. Prby". "Maliszewski w Szpoku. Prbach eksperymentuje z pojciem sylwicznoci [teksty zapisywane „na gorco” i wyrniajce si rnorodn tematyk], poszerzajc je o gr tosamoci bohatera i autora. Jakby dzieo literackie miao by dokumentem, zapisem procesu wyaniania si postaci. I obserwowaniem starcia piszcego i pisanego z ca konsekwencj poraki obu, czyli wiadomoci umownoci procesu tworzenia prawdy o bohaterze i jego yciu" - czytamy na stronie wydawnictwa.
A kiedy wybra si z Lucyn na wystp miejscowego koa literackiego. Starsze panie czytay swoje wspomnienia, modzie bluzgaa w gniewnych, zbuntowanych, wierszach. Zastanawia si, czy pojawi si kto, kto uratuje tak zwany zoty rodek [...] Tutejsze ycie literackie rozgrywao si pomidzy dwiema skrajnociami, a kto, kto by je pogodzi nie uczszcza na spotkania klubu.wicej »
Dodano: 2021-10-19 | Komentarzy: 0 | Odson: 1008 |  o
  Banie i legendy Karola Maliszewskiego
kliknij tu Nakadem wydawnictwa Pasae z Krakowa ukazaa si ksika Karola Maliszewskiego pt. Czarownica nad Wodzic. Banie i legendy z Nowej Rudy i okolic. Opowie ilustrowana pracami Tatiany Tokarczuk. Olga Tokarczuk w rekomendacji na okadce ksiki napisaa: Autor dedykuje te banie bardzo skromnie swoim dzieciom i wnukom, ale jestem pewna, e bd szeroko czytane nie tylko przez mieszkacw Nowej Rudy i mionikw regionu. Gdyby kade miejsce miao szczcie mie takiego wasnego baniotwrc, wiat byby lepszy.
Spotkanie z okazji wydania ksiki poprowadzone przez prof. Gabriel Matuszek-Stec (UJ), Agat Patralsk Obarewicz i Mirosaw Szychowiak odbyo si 3.05.2021 r. w Domu Pracy Twrczej u Hrabiny Ornamental Farm w Bukowcu.
Legendy mona naby w biurze Informacji Turystycznej w Nowej Rudzie (Rynek 2), w ksigarni przy ul. Piastw 7 oraz w Internecie.wicej »
Dodano: 2021-05-04 | Komentarzy: 0 | Odson: 2813 |  o
  Podzikowania
kliknij tu Dzikuj Panu Burmistrzowi, Tomaszowi Kiliskiemu, Urzdowi Miasta w Nowej Rudzie, Panu Sawomirowi Drogosiowi i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowej Rudzie za pomoc finansow, dziki ktrej na przeomie lutego i marca 2021 roku ukae si moja ksika, z ilustracjami Tatiany Tokarczuk, pt. „Czarownica nad Wodzic. Banie i legendy z Nowej Rudy i okolic”.

Karol Maliszewskiwicej »
Dodano: 2021-01-26 | Komentarzy: 1 | Odson: 1715 |  o
  VI Konkurs Krukowskiego rozstrzygnity
kliknij tu Na VI Oglnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego wpyno z caej Polski 201 zestaww - 1005 wierszy. Jury w skadzie: Karol Maliszewski, Bogusaw Michnik i Tomasz Leniowski na posiedzeniu 19 listopada 2020 r. rozpatrzyo nadesane na konkurs utwory i po ich analizie postanowio przyzna nastpujce nagrody: I nagroda: Adrian Korlacki z Krakowa, 1.200 z, II nagroda: Czesaw Markiewicz z Zielonej Gry, 800 z, III nagroda: Dagmara Kacperowska z Kodzka, 600 z, wyrnienie: Agnieszka Marek z Bielska–Biaej, 300 z, wyrnienie: Wojciech Roszkowski z Nowego Scza, 300 z...wicej »
Dodano: 2020-12-16 | Komentarzy: 0 | Odson: 1158 |  o
  VI Konkurs Poetycki im. Z. Krukowskiego
kliknij tu Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie ogasza
VI Oglnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego


Do 31 padziernika 2020 r. naley wysa zestaw piciu wierszy.
Honorowane bd tylko prace nadesane w jednym pliku tekstowym, w formacie elektronicznym (.doc, .rtf, .txt, .odt, .pdf) oznaczone godem na adres e-mailowy: dyrektor@biblioteka.nowaruda.pl
Kopert sygnowan tym samym godem co wiersze, z dopiskiem „Konkurs Krukowskiego”, zawierajc nastpujce dane:
imi i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail, naley przesa poczt na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie, ul. Bohaterw Getta 10, 57-400 Nowa Ruda.
Nadesane utwory nie mog by publikowane i nagradzane w innych konkursach.
Jeden autor moe wysa jeden zestaw.
Przesanie prac konkursowych oznacza zgod autora na:
* upublicznienie danych osobowych (imienia, nazwiska, miejscowoci),
* nieodpatne wykorzystanie wierszy napisanych przez autorw w pokonkursowej antologii, prasie lokalnej bd na stronie internetowej organizatora,
* publikacj zdj przedstawiajcych uczestnikw konkursu,
* gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestnikw do potrzeb konkursowych.
Zdobywcy nagrd w konkursie, podlegaj karencji, mianowicie:
I miejsce – trzy lata,
II miejsce – dwa lata,
III miejsce – rok.
Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za ewentualne roszczenia osb trzecich z tytuu amania praw autorskich.
Jury po przewodnictwem Karola Maliszewskiego przyzna nagrody w wysokoci:
I – 1500 z, II – 1000 z, III – 500 z.
Moliwy jest inny podzia nagrd.
Warunkiem odebrania nagrody jest osobisty udzia w imprezie finaowej.
W przeciwnym razie nagroda pozostaje wyrnieniem honorowym.
Ponadto przewiduje si wyrnienia honorowe w postaci druku w antologii towarzyszcej imprezie.
Wyniki Konkursu zostan opublikowane w prasie i Internecie.
Uroczyste wrczenie nagrd odbdzie si w grudniu 2020 r. Laureaci zostan zawiadomieni o terminie wrczenia dwa tygodnie przed uroczystoci.
W przypadku koniecznoci odwoania konkursu odpowiednia informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora www.biblioteka.nowaruda.plwicej »
Dodano: 2020-08-28 | Komentarzy: 0 | Odson: 1589 |  o
  Program Festiwalu Gry Literatury 2020
kliknij tu Program Festiwalu Gry Literatury

SOBOTA 11.07
13.00 #GodzinaWolnegoCzytania
Wodowice, Pod Wiatami (plener)
13.45 Otwarcie Festiwalu Gry Literatury, grupa wokalna MyLudove
14.00 Marcin Drg
15.15 Elbieta Chereziska, rozmawia Matylda Zatorska 16.30 Fina konkursu na recenzj literack im. Tymoteusza Karpowicza z udziaem jurorw i laureatw
17.45 Wernisa fotografii krajobrazowej Piotra Ososko „Ziemia Kodzka. wiato wyczekane”
18.00 Andrzej Elanowski, rozmawiaj K. Dunin i Pawe Mocicki
19.15 Julia Fiedorczuk, rozmawia Justyna Czechowska
21.30 Koncert Lecha Janerkiwicej »
Dodano: 2020-07-03 | Komentarzy: 5 | Odson: 1231 |  o
  Nowa ksika Karola Maliszewskiego
kliknij tu Nakadem Towarzystwa Autorw i Wydawcw Prac Naukowych „Universitas” ukazaa si ksika krytycznoliteracka Karola Maliszewskiego pt. "Bez zaszeregowania. O nowej poezji kobiet" (2020).

Przez trzydzieci lat najczciej pisaem o wierszach poetw, a tylko okazjonalnie prbowaem rozumie liryk kobiet. Kiedy dostrzegem t rac dysproporcj, dojrzaem do rewizji, do ponownej lektury pominitych, a moe zlekcewaonych, zasobw...wicej »
Dodano: 2020-05-21 | Komentarzy: 0 | Odson: 844 |  o
  Kim by Stefan Kudelski? Ksika o wynalazcy
kliknij tu Nakadem noworudzkiego wydawnictwa MaMiKo ukazaa si ksika
Marii Anny Macury pt. "Nagrastory. Stefan Kudelski, jego cztery Oskary i... inne opowieci rodzinne". W oczekiwaniu na kolejn oscarow gal trzymamy kciuki za polskiego kandydata i polecamy histori czowieka, ktry swoim wynalazkiem zrewolucjonizowa technik nagrywania dwiku. Tytuowa Nagra swemu wynalazcy Stefanowi Kudelskiemu przyniosa oscarowe statuetki, poleciaa w kosmos, zdobya Mount Everest, a nawet rejestrowaa dwik w najgbszym miejscu na ziemi towarzyszc czowiekowi w czasie pierwszego zejcia do Rowu Mariaskiego...wicej »
Dodano: 2020-02-07 | Komentarzy: 0 | Odson: 1017 |  o
  XVI konkurs Moja maa ojczyzna im. B. Jaroszewskiej
kliknij tu Szkoa Podstawowa im. w. Wojciecha we Wodowicach zaprasza do udziau w XVI edycji regionalnego konkursu literacko – dziennikarskiego dla uczniw z Dolnego lska pn. Moja maa ojczyzna im. Beaty Jaroszewskiej.
Konkurs odbdzie si w trzech kategoriach:
- Szkoy podstawowe kl. IV-VI
W tej kategorii uczniowie pisz wiersz lub opowiadanie zwizane z regionem albo tworz opis ciekawego miejsca.
- Szkoy podstawowe kl. VII-VIII
W tej kategorii uczniowie pisz wiersz lub rozprawk zwizan z regionem albo tworz opis ciekawego miejsca. Mog take napisa reporta lub felieton odnoszcy si do wydarze z najbliszej okolicy.
- Szkoy ponadpodstawowe
W tej kategorii uczniowie pisz wiersz, felieton, reporta lub esej dotyczcy najbliszej okolicy. Mog take przeprowadzi wywiad z osob zwizan z regionem...wicej »
Dodano: 2019-11-24 | Komentarzy: 0 | Odson: 1300 |  o

Menu

Noworudzianin
Maj 2023
N Pn Wt r Cz Pt S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

 AGROTURYSTYKA
Maa Sowa
Cena: od 50 do 60

donate

Dotacje w Bitcoin

  ^Top^

Strona zgodna z HTML 4.01   Korzysta z Apache   Korzysta z MySQL   Korzysta z PHP   Najlepiej czytaj w Firefox  
Wszelkie prawa zastrze�one (c) Nowa Ruda 2002-2006 Kamil Kobak
Aby lepiej ogl�da� wci�nij F11     www.nowaruda.info